Kortbetalning

Kopiator Service AB erbjuder betalning med kort från MasterCard och Visa. Kortbetalningen hanteras av vår samarbetspartner Swedbank. Vid betalning med kort dras pengarna på ditt konto vid genomförd beställning. Överföringar mellan Kopiator Service AB och Nordea sker med säker teknologi (HTTPS). Kortbolagets ansvar vid icke auktoriserad användning av kortet gäller. Ditt kortnummer och dina personliga uppgifter är skyddade av Swedbank och lämnas inte ut till tredje part. Inga uppgifter kring kortet lagras av Kopiator Service AB.

Fakturabetalning och betalningsvillkor

För att du ska få kredit krävs att du uppger ditt person- eller organisationsnummer. Vid fakturabetalning förbehåller sig Klarna rätten att ta kreditupplysning vid samtliga beställningar. Denna kontroll registreras inte och anger endast huruvida kunden har betalningsanmärkningar.

Betalning ska ske inom 14 dagar netto från fakturadatum. Fakturan med inbetalningsuppgifter medföljer försändelsen eller bifogas som PDF fil och skickas via e-mail. Faktureringsavgift med 50 kr tillkommer.

Direktbetalning

Vid betalning med bankernas direktbetalning slussas kunden över till banken och loggar in på sitt bankkonto. Pengarna dras från kontot vid order. Direktbetalningarna hanteras av Nordea.

Leveranser

Vårt lager möjliggör en leveranstid om 2-3 arbetsdagar. Normalt skickas din order inom 24 timmar. Om en vara är tillfälligt slut restnoteras hela ordern till dess full leverans kan ske. Frakt tillkommer på alla beställningar.

Leveranser från Kopiator Service AB

Vid köp för 12 995: – exklusive moms transporterar Kopiator Service AB er beställning kostnadsfritt inom Göteborg. Kontakta kundtjänst för närmare information om leveranspriser.

Garanti och returer

Maskingaranti är en garanti som inte gäller slitbara delar så som toner, trummor, developer, värmepacket, transförbeltet, pappersmatarrollar e.d.

Servicegaranti kan tecknas separat som en extra garanti i ett serviceavtal. I serviceavtalet kan man teckna att slitbara delar ingår mot en extra kostnad. Detta gäller inte maskingarantin, som endast gäller maskinens fasta delar.

Vill du reklamera en vara som var trasig vid leveranstillfället måste detta göras inom 2 dagar efter att du har erhållit varan.

Garanti gäller inte prissänkta varor.

Kontakta oss vid eventuell felleverans så att felet kan åtgärdas. Kundtjänst bör kontaktas innan defekt eller felaktig vara returneras.

Vid köp av en rekonditionerad laserskrivare, multifunktionsskrivare eller kopiator ingår tre månaders maskingaranti (inte förbrukningsdalar som tonertrummor o.d). Bytesrätt eller öppet köp gäller inte prissänkta produkten.

Var vänlig och kontakta Transport firman eller Posten om en försändelse har blivit transportskadad. Om Posten eller Transport firman ej åtager sig skadeansvaret, vänligen kontakta oss. Vid retur från kund till oss, står kunden för fraktkostnaden och skador som kan uppstå under transporten.

Rekonditionerade kontorsmaskiner

Kopiator Service AB säljer rekonditionerade kontorsmaskiner. Alla kontorsmaskiner som visas på hemsidan är testade och redo att skriva ut/kopiera/faxa/scanna. Vid köp av en rekonditionerad maskin ingår strömkabel. Alla drivrutiner för skrivare hittar ni på under driver för respektive kontorsmaskin. Köparen är själv ansvarig att ta reda på om den vara han eller hon har beställt är rätt för dem.

Erbjudanden eller Rea

Vid köp av en eller flera rea fyndvaror gäller inte returrätt, bytesrätt, öppet köp eller garanti.

Falska beställningar

Falska beställningar eller bedrägeriförsök polisanmäls.

Personuppgifter

Kopiator Service AB behandlar dina personuppgifter med högsta försiktighet, i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL 1998:204). Enligt denna lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. Genom köp hos Kopiator Service AB bekräftar du detta samtycke. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du genomför ett köp kommer att behandlas av Kopiator Service AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt i övrig kundkommunikation.

18 år åldersgräns

18 år åldersgräns gäller vid beställning från Kopiator Service AB.

Serviceavtal:

Följande gäller för godkända Service avtal genom Kopiator Service AB

Kopiator Service AB kan bara teckna serviceavtal skriftligen med våra egna serviceavtal dokument andra serviceavtal gäller ej. (Ett service avtal kan ej tecknas tillsammans med kopiator , service avtal teknas alltid separat.)

Kopiator Service AB skall hålla utrustningen i fullgott skick samt efter anmodan utföra service. Service innebär kostnadsfri rengöring, justering och nödvändiga reparationer samt utbyte av felaktiga reservdelar och förbrukningsmaterial inklusive toner.

Avtalet omfattar ej service för åtgärdande av skador orsakade av olyckshändelse, brand- eller vattenskador, missbruk eller åverkan, avbrott i strömtillförseln eller någon form av elektrikerarbete utanför maskinen.

Annan än vår personal får ej ta befattning med maskinen för service eller reparation. Dessutom får endast av oss godkänt förbrukningsmaterial användas. Detta gäller även reservdelar.

Om ni bryter mot dessa föreskrifter fritar vi oss från våra serviceåtagande enligt avtalet.

Om kunden flyttar kopiatorn till annan plats och kopiatorn skadas ansvarar kunden för flytten och skadan på kopiatorn.

Om serviceavtal undertecknas utanför Västra Götaland ansvarar vi ej för service annat än mot tillägg i avtalet med 995kr/timme. Delar och toner ingår i avtalet men måste komma från oss. I det fall kunden köper delar och toner någon annanstans och på eget bevåg och använder dessa i kopiatorn ansvarar kunden för eventuella fel och skador som uppstår.

Kopiator Service AB äger rätt att utan uppsägning av avtalet årligen justera priset.

Vid avtalets upphörande skall kunden till leverantören utge alla förfallna kostnader enligt detta.

Kopiator Service AB ansvarar ej för kostnader förorsakade genom maskinstillestånd eller felaktig användning av kopiatorn.

För att gälla skall avtalet vara undertecknat av båda parter och varje part ta varsitt.

Cookies / Kakor

Vi använder cookies/kakor på webbplatsen.