Finansiering via leasing/hyra ger dig en valfrihet att använda det egna kapitalet på ett effektivare sätt.

Varför skall man som kund binda upp sitt fria egna kapital, i utrustningen,
om det finns möjligheter att avkasta kapitalet bättre i den egna verksamheten?

Leasing/hyra är en form av långtidshyra där ni kan fördela kostnaden över tiden.
Alla privata näringsidkare såväl som den offentliga sektorn kan leasa utrustningen. En förutsättning för de företag som vill leasa är att de är momsredovisningsskyldiga.

Fördelar med Leasing/Hyra/Funktionshyra
• Säker finansiering – med utrustningen som säkerhet
• Finansiera upp till 100 % med full nyttjanderätt
• Kostnaden är lätt att budgetera och kan enkelt anpassas till intäkterna
• Ni behåller er likviditet – binder inte kapital i utrustningen och kan använda kapitalet till annat i verksamheten
• Hela Leasing -/hyresavgiften är avdragsgill
• Snabbare kostnadsredovisning av investeringen
• Behöver inte förskottera moms
• Försäkring anpassad till utrustningen

Försäkring
Många upptäcker att företagsförsäkring täcker väldigt liten del av skadan och ibland inte täcker någonting alls då långt ifrån alla företagsförsäkring täcker hyrd och leasad utrustning över huvud taget. Om den gör det, är självrisken onödigt hög och handläggningstiden kan ta veckor eller månader. Via leasing/hyra har du möjlighet att teckna en försäkring optimerad för din utrustning där du har en låg självrisk. Du får en hög ersättningsnivå, motsvarande lika bra utrustningen eller bättre än den som skadats eller förlorats. Handläggningstiden är alltid garanterat kortare än leveranstid av ersättningsobjekt. Detta då vi vet att utrustningen är viktig för din verksamhet.

Vad är hyra?
Hyra är anpassad för utrustningen där den tekniska utvecklingen går
Snabbt eller som ska bytas med jämna mellanrum.
Under avtalstiden kan ni uppgradera utrustningen eller byta ut den.
Efter avtalstiden kan ni återlämna utrustningen, köpa utrustningen alternativ förlänga avtalet.

Vad är leasing?
Leasing är anpassat för utrustningstyper som har lång livslängd och
som ni med sannolikhet kommer att vilja behålla efter avtalstidens slut. Under avtalstiden kan ni uppgradera under vissa förutsättningar. Efter avtalstiden kan ni köpa utrustningen till det förutbestämda restvärdet eller förlänga det.

Vad är funktionshyra?
Funktionshyra är en finansieringsform speciellt lämpad för utrustning som är relaterade till hög eller relativ hög produktion av enheter och där det finns behov för kontinuerlig service, tjänst och/eller förbrukning. Service inkluderas och blir en bilaga till Funktiosnhyraavtalet, vilket innebär att flera tjänster och produkter hamnar på en enda faktura istället för flera.
Under avtalstiden kan ni uppgradera mjukvara & hårdvara samt erhålla support, service och tjänster i enlighet med villkor. Efter avtalstiden kan ni återlämna utrustningen, köpa loss den eller förlänga avtalet

Våra sammarbetspartner när det gäller hyra – leasing och betallösningar är Swea Ekonomi samt Wasa Kredit vi har även kortbetalning via Visa Mastercard samt även vanlig banköverföring och Swish.